REKLAM ALANI
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın İsmini İçeren Çalışmalar

Bu sayfada değişik stil ve dokularda 3 Boyutlu olarak çizilmiş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini içeren çalışmalar bulacaksınız.

"Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir."(Kur'ân-ı Kerim, 9:128)

REKLAM ALANI
Sayfadaki Bu Düğmelere Tıklayarak Şunları Yapabilirsiniz:
Beğendiğiniz eseri dostlarınıza e-kart olarak gönderebilirsiniz. Beğendiğiniz eseri 800x600 veya 1024x768 boyutlarında duvar kağıdı olarak indirebilirsiniz.

ÇİZİMLER

BİLGİ

Bu çalışmaları Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam`ın doğum günü vesilesi ile yaptık. Onun doğumu adeta insanlığın üzerine bir güneşin doğuşu idi. O, herşeyin sahibi ve yaratıcısı Allah tarafından insanlığa son peygamber olarak gönderilecekti. O, Allah`ın insanlara bir rahmeti, sevgisi, acıması idi. O, insanlığa bu dünya ve öbür dünya hayatlarında mutluluğa ulaşmak için gitmeleri gereken yolun ne olduğu konusunda rehberlik edecekti. Evet O, Allah`ın insanlara bir rahmeti, sevgisi, acıması idi; çünkü O`nun getirdiği prensiplere inanıp uymak insanlığa kötü tecrübeler yaşamak zorunda kalmadan yaratıcıları olan Allah`ın kabul edeceği doğru bir inanca sahip olma ve kendi toplumları içinde birbirleri ile mutluluk, barış ve sevgi içinde yaşama imkanını veriyordu. O, Allah`ın insanlığa son mesajı olan Kur`ân-ı Kerîm`i kendisine uyulacak bir rehber kitap olarak getirdi.
Bu vesile ile onun getirdiği bu kitabın sayfa sıralamasındaki ilk emrini buraya yazmak istiyoruz. Kur`ân, bütün insanlığa gönderilen bir mesaj olduğu için bu kitabın başından itibaren okumaya başladığımızda karşılaşacağımız ilk emir de özellikle bütün insanlığa yöneliktir:
EY İNSANLAR! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki, yeryüzünü sizin için bir döşek ve göğü de bir tavan yaptı; gökten su indirerek onunla size besin olsun diye çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah`a ortaklar koşmayın.
(Bakara Suresi, Ayet 21-22)


ESERLER HAKKINDA: Çalışmalardaki Muhammed Aleyhisselam ismi "Celi Talik" hat yazı stilinde yazılmıştır. Üstteki ismin solunda görülen yazı "Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem" şeklinde okunan ve "Allah`ın rahmeti ve selâmı O`nun üzerine olsun!" anlamına gelen bir duâ ve saygı ifadesidir.
Yazıların dokusu altındandır. Arka planda gördüğünüz gül resminin ise bir anlamı vardır: Özellikle Türk İslâm Edebiyatı ve Sanatlarında gül, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı temsil eder ve O`nun simgesi (rumuzu) olarak kabul edilir.
Eserlerin alt kısmında ise yukarıda da ifade ettiğimiz ve Hz. Muhammed Aleyhisselam`ın Allah'ın elçisi olarak gönderilme nedenini açıklayan bir Kur`ân ayetini görüyorsunuz:
"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."
(Enbiya Suresi, Ayet :107)

Bu çalışmada kullanılan yazı stili yukarıdakiler gibi "Celi Talik" olmakla birlikte yazımında ufak farklılıklar vardır. Güllü arka plan üzerinde 3 boyutlu olarak Muhammed Aleyhisselam ismi yer almaktadır. İsmin solunda yavruağzı renk ile "Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem" ifâdesi yazılıdır. İsmin üstünde yukarıda meâlini verdiğimiz ayetin baş kısmı olan "Vemâ erselnâke illâ", ismin altında ise ayetin son kısmı "Rahmeten lil 'âlemiyn" ifadesi altın dokusu ile yer almaktadır. Aşağıdaki ufak resimlere tıklayarak bu çalışmanın dört farklı versiyonunu görebilirsiniz.

     

Yukarıdaki çalışmaların benzerlerini bir de kırmızı gül arka plan kullanarak yaptık. Alttaki ufak resimlere tıklayarak çalışmanın iki farklı versiyonunu daha görebilirsiniz:

 

Buradaki çalışmaları da sarı gül arka plan kullanarak yaptık. Burada Muhammed isminin yanında yine bir duâ ve saygı ifadesi olan ve "Allah'ın selâmı O'nun üzerine olsun" anlamına gelen "Aleyhisselâm" sözü yazılıdır. Alttaki resimler vasıtası ile bu çalışmanın üç farklı versiyonunu daha görebilirsiniz:

   

Bu çalışmanın arka planında bir gül ve Hz. Muhammed Aleyisselâm'ın Allah'ın elçisi olarak gönderiliş nedenini açıklayan: "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya Suresi 107) ayeti yer almakta. Bunların üzerinde kabartma olarak 3 Boyutlu Muhammed ismi görülmektedir.

Bu çalışmada yazının gövdesi ve arka planı meşe ağacı dokusundadır.

Yine "Celi Talik" hat yazı çeşidi ile yazılmış bu çalışmanın arka planı mozaikten yapılmıştır.

Bu çalışmada isim altından arka plan ise karışık pastel renklerden yapılmıştır.

Bu çalışma da pastel renklerde bir arka plana sahip. Aşağıdaki resimlere tıklayarak bu çalışmayı yeşil ve mavi saten arka planlarla da görebilirsiniz:

 

Tahtadan yapılmış bu çalışma mavi saten bir arka plana sahip. Alttaki resme tıklayarak bu çalışmayı yeşil arka plan ile de görebilirsiniz:

Normal yazı stilindeki bu çalışmada Muhammed Aleyhisselam ismini tahtadan yapılmış olarak görüyorsunuz.

Burada Muhammed Aleyhisselam ismi ve yer tuğladan yapılmış durumda.
Bazı ziyaretçilerimiz "Ne alâkası var !" diye sorabilirler. Bu çalışmayı yaparken kafamızda şu hadis-i şerif vardı:
Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Benimle benden önceki diğer peygamberlerin misâli, şu adamın misâli gibidir: Adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır, sadece köşelerinin birinde bir tuğla yeri boş kalmıştır. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve (o eksikliği görüp): "Bu eksik tuğla konulmayacak mı?" der. İşte ben bu tuğlayım ve ben peygamberlerin sonuncusuyum."
(Hadisin Kaynakları)

Bu çalışmada Muhammed Aleyhisselam ismi ve yer taştan yapılmış durumda. Büyük ihtimalle bu çalışmayı yaparken de zihnimizde yukarıdaki hadis-i şerifin etkileri vardı.

Burada Muhammed Aleyhisselam ismi tuğladan yer ise sudan oluşmuş durumda. Tuğla'nın ve suyun altından görünen gülün ne anlama geldiğini artık biliyorsunuz herhalde.;-)
Bu arada, su dedik de aklımıza geldi; bu çalışmayı yaptıktan sonraki bir zamanda Gazzâli'nin İhyâ'sından ilim bâbını okurken gördüğümüz şu hadisi burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Allah Teâlâ'nın benim ile gönderdiği hidayet ve ilimin misali bir araziye bolca yağan yağmura benzer: Yağmur alan bu arazide bir kısım vardır ki burası yağmur suyunu kabul eder (içine çeker) ve üzerinde bol bol bitkiler, otlar yetiştirir. Arazinin ikinci bir kısmı vardır ki, orası yağmur suyunu biriktirir. Biriken o yağmur suyundan Allah, insanları faydalandırır; insanlar ondan içerler, hayvanlarını ve arazilerini sulayarak ekin ekerler. Bu arazinin üçüncü bir kısmı da vardır ki suyu ne üzerinde tutar, ne de üzerinde bitki yetiştirir." (Kaynak)
Gazzâlî, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisinde birinci kısmı [hidayet ve] ilimden kendileri yararlananlara, ikincisini bunlardan başkalarını da faydalandıranlara, üçüncüsünü de bu ilk iki faziletten de mahrum olanlara benzettiğini belirtmiştir.

Bu çalışmalar da Peygamber Efendimiz'in doğum yıldönümü vesilesi ile yapıldı. Eserler, sitemizin klasik hat sergisi bölümünde gördüğünüz Mahmud Celâleddin Efendi'ye ait Celî Sülüs hat çalışmasının, tarafımızdan 3 boyutluya çevrilmiş halidir. Eserin içeriğini Peygamber Efendimiz ile ilgili bir şiir beyiti oluşturmaktadır. Şiirin Arapça okunuşu şöyledir: "Muhammedun beşerun lâ kelbeşer, Bel huve kelyâkûtu beynel hacer." Türkçe mânâsı: "Muhammed bir insandır ama sıradan bir insan değildir, Taşlar arasında yakut ne ise o da öyledir." Anlaşılacağı üzre bu çalışmamızda taşlı arka plan kullanarak şiirin konusunu yansıtmaya çalıştık. Muhammed Aleyhisselâm ismi ve O'na işaret eden Arapça "Huv" zamirini yakut taşıyla yapılan benzetmeye işaret etmek üzere kırmızı renkli yaptık. Alttaki resme tıklayarak bu çalışmayı farklı bir arka planla da görebilirsiniz:


Ocak 2015'te yaptığımız yeni 3D Hz. Muhammed (sav) İsmi Animasyonlarımız:

Arabic Voice (Holy Quran): http://www.facebook.com/video.php?v=10153027425442801
(YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4vflQIs8S_I )

English Voice Translation: http://www.facebook.com/video.php?v=10153028215832801
(YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QsZSR1-ysYs )

Turkish Voice Translation: http://www.facebook.com/video.php?v=10153028208622801
(YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=r1wr8-LB0HI )

Azerbaijanese Voice Translation: www.facebook.com/video.php?v=10153028436367801
(YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CmBrHwyQXdI )

Persian Voice Translation: http://www.youtube.com/watch?v=Q73Ze7eZih0

Ocak 2015'te yaptığımız yeni 3D Hz. Muhammed (sav) İsmi çalışmalarımız:

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün

Facebook'ta görün


Bu sayfa hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi buraya yazarak diğer insanlarla paylaşabilirsiniz:

Bu sayfayı beğenmek ve paylaşmak isterseniz buraya tıklayınız:
Share

Facebook'taki özel sayfamızı beğenmek ve topluluğumuza katılmak için buraya tıklayınız:
- Sitemizin Bütün Bölümlerini Her Sayfada Bulunan Aşağıdaki Bağlantıları Kullanarak Gezebilirsiniz -
E-kart ve Duvar Kağıtları Site Ana Sayfası 3 Boyutlu Allah (cc) Lafızları
Çiçek Resimleri Allah'ın 99 İsmi (Esmâ'ul Hüsnâ) 3 Boyutlu Hz. Muhammed (sav) İsimleri
Manzara Fotoğrafları Klasik Hat Sergisi 1 | 2 | 3 | 4 | 3 Boyutlu Besmele Çizimleri
Dijital Motifler Sergisi 2 Boyutlu Çeşitli Çizimler 3 Boyutlu Kelime-i Tevhidler
Türk Bayrağı ve M.Akif Ersoy Eserleri İslami E-kart ve Duvar Kağıtları 3 Boyutlu Çeşitli Çizimler
40 Hadis-i Şerif Eseri Projesi - - - Gençler İçin Seçme 40 Hadis Metni
RAMAZAN ÖZEL SAYFALARIMIZ
Ramazan Özel E-Tebrik Kartları Ramazan Özel Eserleri Slayt Gösterisi İngilizce-Arapça Slayt Gösterisi
Çiçek Resimleri Sergisi: | Versiyon I | - | Versiyon II         | - |         Mobil Duvar Kağıdı Çiçek Resimleri: | Versiyon I | - | Versiyon II
Pembe Güller Kırmızı Güller Beyaz Güller Sarı Güller Karma Güller Kırmızı Laleler Beyaz Laleler Sarı-Kırmızı Lale Karma Laleler Çuha Çiçekleri
Hercai Menekşe Afrika Menekşesi Kırmızı Sardunya Pembe Sardunya Katmer Sardunya Karma Sardunya Begonyalar Mine Çiçekleri Açelyalar Papatyalar
Yıldız Çiçekleri Sümbül-Ortanca Nilüfer-Petunya Küpe-Cam Güzeli Karanfil-Gelincik Gündüz Sefası Zambak 1 - 2 - 3 Karma Çiçekler-1 Karma Çiçekler-2 Karma Çiçekler-3
- Manzara Fotoğrafları Kısmının Alt Sayfaları -
Boğaz Asya Boğaz Avrupa Eminönü Karaköy Beşiktaş Ortaköy Üsküdar Bursa Karadeniz
İstanbul Civarı Sultan Ahmet Beyazıt Fatih Harem Yalova Gaziantep Mekke Medine
- Diğer Linkler -
Site Haritası E-posta - Bize Ulaşın Ziyaretçi Mesajları
Hizmetlerimiz Hakkımızda | Sitemize Link Vermek | - | Sitemize Reklam Vermek |
- Dil Seçimi ve Sitede Arama -
Arabic - Bulgarian - Chinese - Croatian - Czech - Danish - Dutch - English - Filipino - Finnish - French - German - Greek - Hebrew - Hindi - Indonesian - Italian - Japanese - Korean - Latvian - Lithuanian - Norwegian - Polish - Portuguese - Romanian - Russian - Serbian - Slovak - Slovenian - Spanish - Swedish - Turkish - Ukranian - Vietnamese - Türkçe Karakterleri Kapat

Copyright © islamiSanat.net, Artislamic.com. 5846 Sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahilinde, bu web sitesinin her hakki saklidir. Sitenin içerigini olusturan resim ve yazilarin internet üzerinde herhangi bir sekilde malzeme olarak kullanilmasi ve baska bir web sitesine aktarilmasi yasaktir. Bununla birlikte web sitesi olan ziyaretçiler, begendikleri eserlerden "en fazla bes tanesini", "eserler üzerinde hiçbir degisiklik yapmamak sartiyla" sitelerinde kullanabilirler. Bu sitenin içerigini olusturan resim ve yazilarin "ticaret" ve "-ücretsiz bile olsa- genele dagitim" gibi maksatlarla CD veya diger depolama araçlarina kaydedilmesi ve herhangi bir materyal üzerine baski ve kopyasinin yapilmasi yasaktir. Bununla birlikte ziyaretçiler, begendikleri resim ve yazilari yalnizca kendi "sahsî" ve "ticari olmayan" kullanimlari için kayit ortamlarinda saklayabilir, çiktisini alabilirler. Burada izin verilenler disindaki kullanimlar için islamiSanat.net Eserlerinin Kullanim ve Telif Sartlari yazisini inceleyiniz.


Bu sayfayı son yenileme tarihi: 05.Şubat.2015

REKLAM ALANI