21. YÜZYIL GENÇLİĞİNE 40 HADİS-İ ŞERİF DEMETİ
(İlk-orta öğretim seviyesine uygun ve sadeleştirilmiş)


PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:


  ', 'Allah, benim sözümü -hadisimi- işiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve başkalarına duyuran kişinin yüzünü nurlandırsın.
  ', 'Allah, bu kitap sebebiyle -yani Kur’an’a uydukları için- pek çok milleti yükseltir. Yine bu kitap sebebiyle -yani Kur’ana uymadıkları için- pek çok milleti alçaltır.
  ', 'Allah, kullarından ancak merhamet edenlere merhamet eder.
  ', 'Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
  ', 'Allahım!.. Çirkin ahlâktan, çirkin davranışlardan ve çirkin arzulardan sana sığınırım. Allahım!.. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Allahım!.. Beni en güzel ahlâka ulaştır; en güzel ahlâka ulaştıracak olan ancak sensin. Beni kötü ahlâktan uzaklaştır; kötü ahlâktan uzaklaştıracak olan ancak sensin.
  ', 'Asıl pehlivan kızdığı zaman kendine hakim olabilen kimsedir.
  ', 'Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.
  ', 'Ben, bir öğretmen olarak gönderildim.
  ', 'Benim ve Allah’ın benimle gönderdiği din olan İslam’ın misali şuna benzer: “Bir adam kavmine (toplumuna) gelir ve der ki: `Ey kavmim! Saldırmak üzere size doğru gelmekte olan bir orduyu gözlerimle gördüm. Sizleri açıkça uyarıyorum. Hemen kaçıp kurtulun.` Bunun üzerine kavminden bir grup insan ona inanır ve hemen gece kaçmak üzere yola çıkar, rahatça gider ve kurtulurlar. Buna karşılık kavmindeki bir diğer grup insan ise ona inanmaz ve oldukları yerde sabahlarlar. Fakat sabah vakti düşman ordusu onlara aniden baskın yapar ve hepsini öldürerek onları yok eder. İşte bu olay, bana inanarak Allah’tan getirdiğim hak dine uyan insanlarla; beni reddederek getirdiğim bu hak dine uymayan insanların misalidir.
  ', 'Benimle benden önceki diğer peygamberlerin misali şuna benzer: Bir adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır, sadece köşelerinin birinde bir tuğla yeri boş kalmıştır. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve (o eksikliği görüp): "Bu eksik tuğla konulmayacak mı?" der. İşte ben bu tuğlayım ve ben peygamberlerin sonuncusuyum.
  ', 'Bir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
  ', 'Bir insan müslüman olur ve müslümanlığı da güzel olursa, Allah onun önceden işlemiş olduğu her kötülüğü örter. Ondan sonra sıra karşılık vermeye gelir. Burada bir iyilik on katından yedi yüz katına kadar sevapla, bir kötülük ise -eğer Allah affetmemiş ise- yalnızca kendi misli ile karşılanır.
  ', 'Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin (kıskanmayın), birbirinize sırt çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
  ', 'Din kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırman da senin için sadakadır.
  ', 'Din kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
  ', 'Haset (kıskançlık) iyilikleri yer bitirir; tıpkı ateşin odunu yiyip tükettiği gibi. Sadaka hataları söndürür; tıpkı suyun ateşi söndürmesi gibi.
  ', 'Hayâ -utanma duygusu- imandan gelir... İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. (Yani birinde artık utanma duygusu kalmamışsa o kişi artık her türlü kötülüğü yapabilir.)
  ', 'Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
  ', 'Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
  ', 'Hz. Muhammed`in misali şuna benzer: Birisi bir ev yaptırmış ve içinde bir ziyafet düzenlemektedir. Bunun için insanlara davetçi gönderir. Kimler bu davetçiye uyarsa eve girer ve ziyafetten yer; kim de ona uymazsa eve de giremez, ziyafetten de yiyemez... O ev Cennet`tir, davetçi de Muhammed`dir. Her kim Muhammed`in dediklerine uyarsa Allah`a uymuştur. Her kim de Muhammed`in dediklerine karşı gelmişse Allah`a karşı gelmiş olur.
  ', 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenize vesile olacak bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayın.
  ', 'İnsanlara yumuşaklıkla davran ! Gerçekten bu davranış kimde bulunursa onu süsler; kimde bulunmazsa onu da çirkinleştirir.
  ', 'İnsanların en kötülerinden biri de, bir kısım insanlara bir yüzle başka bir kısmına ise başka yüzle görünenlerdir.
  ', 'İslâm, güzel ahlâktır. Mü’minlerin iman bakımından en olgun olanı, ahlâkı en güzel olanıdır.
  ', 'İyi arkadaş güzel koku satan kişiye benzer; ondan sana birşey değmese bile onun kokusundan sana siner. Kötü arkadaş ise körükçüye benzer; sana karasından birşey bulaşmasa bile dumanından bulaşır.
  ', 'İyiliğe öncülük eden, onu yapan gibidir; kötülüğe öncülük eden, onu yapan gibidir.
  ', 'Kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse, Allah bu sebeple ona Cennet’e giden yolu kolaylaştırır.
  ', 'Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalbiyle bu durumu kötü görsün. Bu sonuncusu imanın en zayıf derecesidir.
  ', 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız... Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
  ', 'Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli: Namazıdır. (Peygamberimiz bir gün arkadaşlarına şöyle sordu:) “Sizden birinin evinden önünden bir nehir geçse de onda günde beş kere yıkansa üzerinde hiç pislik kalır mı?” “Hayır kalmaz Ey Allah’ın Resulü!” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah o namazlar sayesinde günahlarınızı affeder." buyurdu.
  ', 'Sizin en hayırlınız: Kur’anı öğrenen ve öğreten kimsedir... Kur’an okuyun. Çünkü Kur’an, kıyamet günü Kur’an ehline (ona uyanlara) şefaatçi olarak gelecektir.
  ', 'Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
  ', 'Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve birbirilerine şefkat gösterme konusunda bir vücut gibidir. Vücudun bir organı rahatsız olsa, diğer organlar uykusuzluk ve ateşte ona ortak olurlar.
  ', 'Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek olmaz. Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir.
  ', 'Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
  ', 'Sizden biriniz, beni kendi evlâdından, anne ve babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, gerçek mü’min olamaz.
  ', 'Sizden birinizin istekleri, benim getirdiğime -Kur’an’a- uygun olmadıkça, gerçek mü’min olamaz.
  ', 'Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıklığa düşmezsiniz: Bunlardan biri: Allah’ın Kitabı –Kur’an-ı Kerim-, diğeri ise: Peygamberinin Sünneti’dir.
  ', 'Yedi grup insan vardır ki, Allah’ın arşının gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet Günü’nde Allah, bu yedi grup insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bu yedi grup insandan birisi: Allah’a ibadet ve kulluk ederek büyüyüp yetişen GENǒtir...”
  ', ); $renk = array( '
 1. ', '
 2. ', '
 3. ', '
 4. ', '
 5. ', '
 6. ', '
 7. ', '
 8. ', '
 9. ', '
 10. ', '
 11. ', '
 12. ', '
 13. ', '
 14. ', '
 15. ', '
 16. ', '
 17. ', '
 18. ', '
 19. ', '
 20. ', '
 21. ', '
 22. ', '
 23. ', '
 24. ', '
 25. ', '
 26. ', '
 27. ', '
 28. ', '
 29. ', '
 30. ', '
 31. ', '
 32. ', '
 33. ', '
 34. ', '
 35. ', '
 36. ', '
 37. ', '
 38. ', '
 39. ', '
 40. ', ); shuffle($sira); shuffle($renk); $arraynew = array_combine($renk, $sira); foreach ($arraynew as $key => $val) { echo "" . $key . $val . "\n"; //14 Nisan 2012 Cumartesi 21:29 Allah'ım şükürler olsun. Tek denemede 10 dakika içinde PHP shuffle ile bir sayfa içeriğini random sıralama yaptım. Babamdayım, annem yanımda 3 öğrencim GOP'ta dereceye girdi. 1,3 ve 7. } ?>

Derleme, düzenleme ve sadeleştirme:
islamiSanat.net
Artislamic.comBu sayfayı son yenileme tarihi: 13.Cemaziye'l-Âhir.1435 - 13.Nisan.2014